Rejestracja zmian w stanie cywilnym, imionach i nazwiskach
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Ob-16  Strona: 1 / 1 
 

Rejestracja zmian w stanie cywilnym, imionach i nazwiskach

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
§ 26 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty

1.         oryginały aktów stanu cywilnego

2.         oryginał decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

·         Zmiany w stanie cywilnym mieszkańców

Po otrzymaniu z urzędu stanu cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego o zmianie tego aktu, tutejsza Ewidencja Ludności aktualizuje dane osobowe mieszkańca (np. rejestruje dane dotyczące zawarcia związku małżeńskiego, prawomocnego wyroku rozwodowego)

·              Zmiany imion i nazwisk

Po otrzymaniu z urzędu stanu cywilnego decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, tutejsza Ewidencja Ludności dokonuje zmiany określonych danych osobowych mieszkańca.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój 103 B, tel. 032 47 85 257 lub 032 47 85 289

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

<media 1999>Wniosek do pobrania</media>

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba