Rozliczenie finansowe inwestycji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-18  Strona: 1 / 1 

Rozliczenie finansowe inwestycji

Podstawa prawna

Regulamin organizacyjny, Budżet Miasta, Wieloletni program inwestycyjny, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości, Kodeks Cywilny, PZP, Zarządzenie PM,

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 237 fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń pokój 501B

N/w dot. zarówno remontów jak i inwestycji.

1. UMOWA / otrzymana od inspektora nadzoru z wszystkimi wymaganymi podpisami/

wpisanie w  KARTĘ ZADAŃ /zaangażowanie: nr, kwota, sumy umów narastająco/

2. FAKTURA / dostarczona wraz z protokołem robot w toku oraz ostatnia – z protokołem końcowym robot /

 – zarejestrowanie w rejestrze faktur / symbol wydziału / nr kolejny / m-c / rok /

 – pieczątka  na odwrocie faktury – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr Or.IV.0050.361.2011 – wzór nr 5

 – opis: nr umowy, kwota faktury, klasyfikacja budżetowa, podpis: sprawdzono pod względem formalnym  i rachunkowym ;

 – podpis inspektora

 –      „      naczelnika

 –      „      prezydenta

 – oddanie f-ry do Wydziału Księgowości Budżetowej – za potwierdzeniem w rejestrze faktur;

 – wpisanie kwoty faktury w KARTĘ ZADAŃ / kwota, wydatek, koszt, saldo /

 – fakturowanie do wysokości kwoty umowy – w przypadku mniejszego wykonania niż założone w umowie – korekta zaangażowania / Wydział Księgowości Budżetowej i KARTA ZADAŃ / .

3.     Po zrealizowaniu umowy – zwrot zabezpieczenia należytego wykonania – zgodnie z zapisem w umowie.

4.Dowód OT – dot. zadań inwestycyjnych – przygotowywany po zakończeniu zadania zgodnie z w/w Zarządzeniem PM

   – dane do OT: – z protokołu odbioru końcowego

                          –  z   KARTY  ZADAŃ

                         – od inspektora nadzoru – specyfikacja i podział kosztów

                         – przekazanie do Wydziału Księgowości Budżetowej

                         – wyksięgowanie z kosztów zadania.