Skorodowany lub zniszczony numer ramy/nadwozia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 02-3  Strona: 1 / 1 
Skorodowany lub zniszczony numer ramy/nadwozia

Podstawa prawna

Art.66a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Załączniki w oryginale:

  • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego z listy Ministerstwa Infrastruktury, w której potwierdzony zostanie pierwotny numer identyfikacyjny, a w przypadku braku takiej możliwości jednoznacznie stwierdzony zostanie brak ingerencji w pole numerowe w celu umyślnego zniszczenia lub zafałszowania tego numeru
  • w razie zniszczenia numeru podczas naprawy – oświadczenie z warsztatu dokonującego naprawy
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana)

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10,11,12,13,14 tel. 032 4785365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata skarbowa

  • za wydanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów – 10,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Zniszczenie numeru identyfikacyjnego nadwozia lub silnika może stanowić podstawę do nadania nowego numeru tylko wówczas jeżeli przyczyną zniszczenia jest korozja, wypadek drogowy lub konieczność ingerencji w pole numerowe w związku z prowadzoną naprawą.