Sporządzenie aktu urodzenia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piąte  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC- 13  Strona: 1 / 1 
Sporządzenie aktu urodzenia 
Podstawa prawna     
Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r Nr 212 poz. 1264)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty   
Do wglądu
Gdy:
rodzice są małżeństwem
• dowody osobiste rodziców
• odpis skrócony aktu małżeństwa*
matka jest panną
• dowód osobisty matki
• odpis skrócony aktu urodzenia matki*
matka jest rozwiedziona
• dowód osobisty matki
• skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa* lub sentencję wyroku sądu
matka jest wdową
• dowód osobisty matki
• skrócony odpis aktu zgonu męża*
* w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC wymagana jest jedynie notatka służbowa, którą uzyskuje się w USC.

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia     
Od ręki

Tryb odwoławczy     
Nie przysługuje

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba