Sporządzenie aktu zgonu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-15  Strona: 1 / 1 
Sporządzenie aktu zgonu 
Podstawa prawna     
Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r Nr 212 poz. 1264)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty 

§  Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia

§  Dokument tożsamości osoby zmarłej

Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
Akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania)

Miejsce złożenia dokumentów     
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia     
Od ręki

Tryb odwoławczy     
Nie przysługuje

Uwagi     
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
• małżonek lub dzieci zmarłego
• najbliżsi krewni lub powinowaci
• osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba