Sporządzenie wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50  lecie)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC – 12  Strona: 1 / 1 
 Sporządzenie wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie(50 – lecie)

Podstawa prawna     
Art.19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16.10.1992r. ( Dz. U. Nr 90, poz.450 z 1992r. z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U .Nr 277. poz. 2743 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty     
„Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)"
Do wglądu
• akt małżeństwa
• dowody osobiste małżonków

Miejsce złożenia dokumentów     
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia     
Do 180 dni

Tryb odwoławczy    
Nie przysługuje

 Zatwierdził:
Kierownik:Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba