Sprawozdania oraz informacje z realizacji inwestycji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.1
 Karta informacyjna nr IKI-19  Strona: 1 / 1 

Sprawozdania oraz informacje z realizacji inwestycji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Wieloletni Program Inwestycyjny, Budżet Miasta, Regulamin organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 301 fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń pokój 501B

Termin i sposób załatwienia

1.     Osoby nadzorujące wykonywanie zadania, odpowiedzialne za realizację danego zadania są zobowiązane do sporządzania informacji o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym dla referatu planowania i rozliczeń.

2.     Sprawozdania sporządza się (w zależności od długości trwania inwestycji):

·         w miesiącu czerwcu (Sprawozdanie z budżetu miasta)

·         w miesiącu grudniu (Sprawozdanie z budżetu miasta)

·         na zakończenie realizacji inwestycji

·         częściej, w przypadku konieczności sporządzenia informacji (np. na zebrania sołeckie).

3.     Treść sprawozdań sporządza się wg pisma Wydziału Budżetu.

4.     Sprawozdania dostarcza się do Kierownika Referatu Planowania i Rozliczeń