Sprawozdanie statystyczne z pobytów czasowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-04-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Ob-33  Strona: 1 / 1 
 Sprawozdanie statystyczne z pobytów czasowych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm).

Wymagane dokumenty
Ewidencja ludności
W związku z obowiązkiem sporządzania sprawozdawczości na temat osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące oraz czasowo nieobecnych z powodu wyjazdu za granicę (wg stanu na ostatni kalendarzowy dzień roku), tutejszy Urząd przesyła powyższe dane na nośniku magnetycznym do Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój 103 B, tel. 032 47 85 257 lub 032 47 85 289

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Główny Urząd Statystyczny

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba