Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2012
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr GM – 07  Strona: 1 / 1 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Podstawa prawna   
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie; Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266); Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm. oraz ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 00.80.903)

Wymagane dokumenty    
Wniosek o nabycie własności lokalu mieszkalnego

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 213A, tel. 32 4785 216

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
Wniosek składa się w MZN, który po uzupełnieniu i dołączeniu dokumentów wraca do Urzędu Miasta, gdzie Nabywca wpłaca zaliczkę w wysokości 1000,00 zł. Proces wykupu trwa około 6 m -cy i kończy się zawarciem aktu notarialnego oraz założeniem KW na lokalu mieszkalnym.

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi   
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.171.2012 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 października 2012 r. stosowane są następujące bonifikaty:

• 65% dla osób, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego przed dniem 12 listopada 1994 r. i które w przypadku zamiany lokalu nie otrzymały zwrotu kaucji mieszkaniowej;
• 75% dla osób, które zawarły umowę najmu po dniu 11 listopada 1994 r.

Załącznik: Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.