Sprzedaż nieruchomości Gminy w drodze bezprzetargowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od  7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 11-01-2013
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr M-10  Strona: 1 / 1 

Sprzedaż nieruchomości Gminy w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna

Dział II: rozdział 1, rozdział 3 oraz rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.).

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-14/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi, obejmującymi mienie nieruchome stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój i Skarbu Państwa z późniejszymi zmianami.

 

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek o nabycie nieruchomości lub działanie z urzędu.

2)    Zgoda Prezydenta Miasta na zbycie nieruchomości.

3)    Uchwala Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr  417, 416, tel. 32 47-85-273, kierownik referatu tel. 32 47-85-272.

 

Opłaty

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe uiszczane w formie jednorazowej.

 

Termin i sposób załatwiania

1)    Podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta.

2)    Podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

3)    Wycena nieruchomości.

4)    Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

5)    Protokół z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

6)    Zawarcie umowy notarialnej.

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Łączny termin wynosi ok. 7 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości zbycia nieruchomości udzielana jest w terminie 45 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac geodezyjnych termin ulega wydłużeniu o czas trwania tych prac.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba