Udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKS-01  Strona: 1 / 1 

Udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Dz. U.2001.112.1198 z późn. zm.. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – Dz. U.2007.10.68. Zarządzenie nr Or.IV.0050.399.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zasad przekazywania informacji publicznej ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Porozumienia z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami bezpieczeństwa, spółkami prawa handlowego oraz fundacjami.

Wymagane dokumenty

Wniosek jednostki organizacyjnej, jednostki bezpieczeństwa, spółki prawa handlowego, fundacji lub wydziału Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednostka odpowiedzialna                                      

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

budynek A, I piętro, pokój 102A,

tel. 32 4785146

Miejsce składania dokumentów

Jednostki organizacyjne, jednostki bezpieczeństwa, spółki prawa handlowego oraz fundacje:

Kancelaria Ogólna- budynek A, parter, pokój 020

Wydziały i Biura Urzędu Miasta:

Wydział Informacji, Kultury i Sportu -budynek A, I piętro, pokój 102A,

Informacja publiczna może być przekazana za pomocą systemu SEKAP

Termin i sposób załatwienia

ogłoszenia z zakresu zamówień publicznych – 1 dzień roboczy od dnia dostarczenia informacji

pozostałe – do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia informacji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

W przypadku nieprzekazywania informacji przez system SEKAP za termin przekazania informacji uznaje się dzień wpływu informacji w wersji papierowej i  elektronicznej.