Udostępnienie dokumentacji przetargowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKI-12  Strona: 1 / 1 

Udostępnienie dokumentacji przetargowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013r., 907),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, nr Or.IV.0050.54.2012 z 13.02.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej;

Regulamin organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 302 fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń pokój 503B

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr Or.IV.0050.54.2012 z 13.02.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie