Udzielanie dotacji na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych w NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „Betlejem”
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr Zd-02  Strona: 1 / 1 

Udzielanie dotacji na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych w NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „Betlejem”

Podstawa prawna   
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Wymagane dokumenty   
Wniosek NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „Betlejem” dotyczący ilości dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu ze środków otrzymanych z Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu w Katowicach – oryginał

Jednostka odpowiedzialna    
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 402, IV piętro, budynek B;
tel./fax 32 47-85-391

Opłaty    
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia    
Do 30 dni – rozpatrzenie wniosku skutkuje podpisaniem porozumień w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.
O  terminie podpisania porozumień jednostka informowana jest drogą telefoniczną.

Tryb odwoławczy  
Nie przysługuje

Uwagi   
Środki finansowe przekazywane są podmiotom w ustalonych transzach.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Halina Humeniuk
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba