Udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków dla MŚP, NZOZ-ów, spółdzielni, organizacji pozarządowych itp.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
20-01-2012

 

 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Pg-03  Strona: 1 / 1 

Udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków dla MŚP, NZOZ-ów, spółdzielni, organizacji pozarządowych itp.

Podstawa prawna
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój nr Or-0151-89/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury pozyskiwania środków z Funduszy Pomocowych
3. Dokumenty programowe UE

Wymagane dokumenty
Brak

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji; Michał Domagała  pok. 321, bud. A; tel.               032 47 85 127          

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Do 2 tygodni – przygotowywanie odpowiedzi na zapytanie pisemne

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Michał Domagała
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba