Udzielanie zamówienia publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
18-01-2011 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Zd-01  Strona: 1 / 1 

Udzielanie zamówienia publicznego

Podstawa prawna         
I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759 
z późn. zm.), Rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.0151-438/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. z póź. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.0151-196/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. z póź. zm. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.
Wymagane dokumenty  
 I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych: 
Zgodnie z zapisami zaproszenia do złożenia ofert cenowych
Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 402, IV piętro, budynek B; 
tel./fax 32 47-85-391
Opłaty 
 I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
Opłata pobierana jest w zależności od ilości stron składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych: 
Brak opłat
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Halina Humeniuk
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba