Udzielenie dotacji przedmiotowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-13-2  Strona: 1 / 1 

Udzielenie dotacji przedmiotowej 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami); Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój; Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z rzeczowym wykazem robót oraz ich kosztem

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 fax 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń – pokój 501B tel. 32 47-85-100 wew. 301 (dotacje przedmiotowe)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 020, bud. A

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie dotacji zostaje ujęte w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy

Przekazanie dotacji następuje wg załącznika nr 1 zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta

Rozliczenie dotacji następuje wg załącznika nr 2  zgodnie zarządzeniem Prezydenta Miasta