Umieszczenie małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym  ośrodku socjoterapii
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ed – 01  Strona: 1 / 1 
Umieszczenie małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym  ośrodku socjoterapii 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst. jednolity Dz.U. z 2004r. 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (Dz. U. Nr 296 z 2011 r. poz.1755).

 

Wymagane dokumenty

  1. Postanowienie Sądu Rodzinnego (oryginał)
  2. Aktualny wywiad kuratora sądowego
  3. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna; pokój 020A

Jednostka odpowiedzialna

–  Wydział Edukacji,
pokój 404A
tel.  32 47-85-206 fax. 32 47-85-140
– Sąd Rodzinny i Nieletnich

 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Uzależniony od terminu zgromadzenia dokumentacji z różnych instytucji oraz od wskazania MOW lub MOS  wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w  Warszawie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba