Uzgodnienie lub zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-09  Strona: 1 / 1 

Uzgodnienie lub zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

 

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 10 ust. 6 Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.),§ 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. `1729), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

  • wniosek-pismo o uzgodnienie projektu organizacji ruchu
  • projekt organizacji ruchu- 2 egzemplarze
  • opinia Komendy Miejskiej Policji

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 020, bud. B

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 312 fax 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 508B

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni