Uzgodnienie projektu układu komunikacyjno – drogowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr IKI-10  Strona: 1 / 1 

Uzgodnienie projektu układu komunikacyjno – drogowego

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r poz.260 z późn. zm)., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Regulamin organizacyjny

Wymagane dokumenty

  • Pismo
  • Projekt – 2 egzemplarze

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 312 fax 32 47-85-350

Referat Drogowy – pokój 508B

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w kancelarii organu prowadzącego sprawę.