Wpis, zmiana lub wykreślenie wpisu do CEIDG
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 30-04-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr Ob-22  Strona: 1 / 1 
 Wpis, zmiana lub wykreślenie wpisu do CEIDG

Podstawa prawna

Art. 14, art. 25 ust. 4 , art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis, zmianę, wykreślenie działalności gospodarczej można złożyć:

  1. on line – na stronie www.ceidg.gov.pl przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
  2. w urzędzie miasta – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy potwierdza notariusz.

 

Do wglądu – dowód osobisty

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 5, tel. 32 47 85 102

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku polegające na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nastąpi następnego dnia roboczego od daty przyjęcia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Aktualna wersja Polskiej Klasyfikacji Działalności jest dostępna na stronie www.stat.gov.pl.

Formularze wniosków dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl