Współpraca przy pozyskiwaniu środków dla jednostek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Pg-02  Strona: 1 / 1 

Współpraca przy pozyskiwaniu środków dla jednostek 

organizacyjnych miasta, spółek i fundacji

Podstawa prawna
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or-0151-89/2005 z 11 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury pozyskiwania środków z Funduszy Pomocowych.

3. ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151–269/2010, Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, z dnia 30.06.2010 roku w sprawie: sposobu przygotowywania, realizacji i rozliczania przez jednostki organizacyjne Miasta, inne niż Urząd Miasta projektów ubiegających się o finansowanie lub współfinansowanie z funduszy europejskich lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.  

4. Dokumenty programowe UE

Wymagane dokumenty
Regulują dokumenty programowe UE

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji; Michał Domagała pok. 321, bud. A; tel.               032 47 85 127                
Opłaty

Nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z regulaminami ogłaszanych konkursów

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Michał Domagała
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba