Wtórnik dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
02-07-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 11-2  Strona: 1 / 1 
Wtórnik dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)

Podstawa prawna

§ 10 rozporządzenia MI z dn. 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r. Nr186, poz. 1322)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

  • dowód rejestracyjny
  • zaświadczenie z ostatniego badania technicznego (jeśli wpis w dowodzie jest nieczytelny)
  • karta pojazdu – jeśli była wydana

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 4785100 wew. 365, 366, 367, 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

  • za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł
  • za pozwolenie czasowe – 18,50 zł

Opłata ewidencyjna:

  • za wydanie dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego – 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku Wydział przesyła zamówienie do Warszawy celem wytworzenia dowodu rejestracyjnego. Czas oczekiwania ok. 2 tygodnie. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Uwagi

Na wniosek właściciela pojazdu, do czasu wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe na okres nie dłuższy niż 30 dni.