Wtórnik nalepki kontrolnej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-02-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 11-11  Strona: 1 / 1 
Wtórnik nalepki kontrolnej

Podstawa prawna
§ 11 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)
Załączniki w oryginale:
– oświadczenie o utracie znaku złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.)
– dowód rejestracyjny
– karta pojazdu – jeśli została wydana
Do wglądu
– dowód osobisty
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów
pokój A 016, tel. 032 47-85-217

Opłaty
Opłata administracyjna
– nalepka kontrolna – 18.50 zł
Opłata ewidencyjna
– za wydanie nalepki kontrolnej – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia
Od ręki

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba