Wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-04-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Ob-18  Strona: 1 / 1 
 Wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu
Podstawa prawna
Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wszczęcie postępowania
Druk zgłoszenia zameldowania

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój nr 115 B i 103 B, tel. 032 47 85 243 
lub 032 47 85 231

Opłaty
Opłata skarbowa – 10 zł
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia
Zależy od okoliczności sprawy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w terminie 14 od daty jej doręczenia.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba