Wydanie decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
15-05-2014
 Wersja: 
1.6
 Karta informacyjna nr Sr 03  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji w sprawie świadczenia  pielęgnacyjnego 

Podstawa prawna

Art. 1 ust 2, ust. 3, art. 17 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, art. 17 ust.3, ust. 3a,ust. 3b, ust. 4,ust. 5, art. 32 ust. 1d ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)oraz art. 2, art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2014r.  poz. 559)

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 do karty Sr-03)

Załączniki

·         dokumenty wymienione w § 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                  

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice.