Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności dłużnika alimentacyjnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
20-05-2014
 Wersja: 
1.3
 Karta informacyjna nr Sr 09  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności dłużnika alimentacyjnego  

Podstawa prawna

Art. 30  ustawy z dnia  07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póz. zm),

Wymagane dokumenty

Wniosek ( Załącznik nr 1 do karty Sr-09) 

Załączniki

Dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową oraz wszelkie zaświadczenia i dokumenty potwierdzające stałe obciążenia oraz dochody

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                              

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice