Wydanie decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
15-05-2014
 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr Sr 15  Strona: 1 / 1 

 

Wydanie decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna

Podstawa prawna

Art. 2 ust 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 4, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014r. poz. 567)

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 do karty Sr-15)

Załączniki:

·         Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

·         Skrócony akt/y urodzenia

·         Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie w przypadku opiekuna faktycznego

·         Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                  

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice