Wydanie decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
20-05-2014
 Wersja: 
1.5
 Karta informacyjna nr Sr 02  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego 

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2,3 art.16 ust 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 do karty Sr-02)

Załączniki

·         zasiłek pielęgnacyjny przysługujący niepełnosprawnemu dziecku: dokumenty wymienione  w   § 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.   w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         zasiłek pielęgnacyjny przysługujący osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia: dokumenty wymienione  § 6 ust 2  w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         zasiłek pielęgnacyjny przysługujący osobie która ukończyła 75 lat: dokumenty wymienione w § 6 ust.2 pkt 2 w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·          

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                               

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice