Wydanie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
20-05-2014
 Wersja: 
1.6
 Karta informacyjna nr Sr 01  Strona: 1 / 1 
Wydanie decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2,3 art. 4, art. 5, art. 6 ust.1, 1a, art. 9, art. 10, art. 11 a ust. 1-4, 12 a ust.1, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1   ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.08.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 959) oraz §1, §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010.183.1234)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 do karty Sr-01)

Załączniki

·         zasiłek rodzinny: dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu urodzenia dziecka: dokumenty wymienione w § 2,  § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)    oraz zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010.183.1234)), (załącznik nr 4 do karty Sr-01)

·         dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: dokumenty wymienione w § 2,  § 3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)   , (załącznik nr 10,11,12 do karty Sr-01)

·         dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie): dokumenty wymienione w § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

·         dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd): dokumenty wymienione w § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                          

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice