Wydanie dowodu osobistego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-04-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Ob-01  Strona: 1 / 1 
 Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna
Art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Wymagane dokumenty
Należy zgłosić się osobiście lub w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)
Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)
Załączniki
– 2 aktualnymi zdjęciami (35×45 mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazującymi głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem)
– odpisem skróconym aktu urodzenia lub małżeństwa (oryginał odpisu skróconego aktu stanu cywilnego nie dołącza się jeżeli został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego).

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowiska nr 6 i 7, tel.  032 47-85-105 lub 364

Opłaty
Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia
Ok. 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Pobierz wniosek w formacie PDF.