Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 11-3  Strona: 1 / 1 
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
Podstawa prawna
Art. 132 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
Wniosek
Załączniki w oryginale:
– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzające usunięcie stwierdzonych usterek lub skutków kolizji
– pokwitowanie zatrzymania dowodu przez Policję
Do wglądu
– dowód osobisty
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta, pokój A 016, tel. 032 4785217

Opłaty
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia
Od ręki

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.

Uwagi
W przypadku konieczności skierowania na badania techniczne albo gdy zatrzymany przez Policję dowód nie wpłynął jeszcze do Urzędu można dokonać rejestracji czasowej pojazdu.