Wydanie karty parkingowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 14  Strona: 1 / 1 
 Wydanie karty parkingowej

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie karty (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ustalające stopień niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia lekkiego stopnia niepełnosprawności – o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N
 • wskazanie zespołu potwierdzające prawo ubiegania się o kartę parkingową (zamieszczone na orzeczeniu)
 • fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5cm

Do wglądu

 • dokument tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

 • opłata za wydanie karty parkingowej – 25,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje kartę parkingową w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Prawo ubiegania się o uzyskanie karty parkingowej przysługuje osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej.
 2. Legitymacja uprawnia do niestosowania się do następujących znaków:
  1. zakaz ruchu w obu kierunkach
  2. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
  3. zakaz wjazdu autobusów
  4. zakaz wjazdu motocykli
  5. zakaz wjazdu motorowerów
  6. zakaz postoju
  7. zakaz postoju w dni nieparzyste
  8. zakaz postoju w dni parzyste