Wydanie karty z programu Rodzina 3+
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-01-2013 
 Wersja: 
1.1 
 Karta informacyjna nr Ob-10  Strona: 1 / 1 
 Wydanie karty z programu Rodzina 3+

Podstawa prawna

Art. 7 ust 1 pkt 9,10,16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr II.24.2012 Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju z dnia 23 lutego 2012 roku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony „Wniosek o wydanie karty Rodzina 3+” –  załącznik do karty informacyjnej

Kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat i nadal się uczy

Kserokopia postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu) – w przypadku rodziny zastępczej.

Do wglądu

·         dowód osobisty

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, pokój 115B oraz 103B, I piętro, budynek B, tel. 032 47 85 243, 032 57 85 289, 032 47 85 231.

 

Opłaty

Karta jest bezpłatna

Termin i sposób załatwienia

Po weryfikacji wniosku karta zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Karta wydawana jest na okres 1 roku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy