Wydanie opinii i uzgodnień dla koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr OŚ-17  Strona: 1 / 1 
Wydanie opinii i uzgodnień dla koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 2  -ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.(Dz. U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty    

·         wniosek o zaopiniowanie lub uzgodnienie koncesji

·         wniosek o udzielenie koncesji (kopia) z załącznikami

·         projekt decyzji (koncesji)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok.515 budynek A tel. 032 4785323

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

14 dni – wydanie opinii lub uzgodnienia Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba