Wydanie poświadczenia zameldowania
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 22-10-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ob-17  Strona: 1 / 1 
 Wydanie poświadczenia zameldowania 

Podstawa prawna

Art. 44g 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Wypełnione „Podanie o wydanie zaświadczenia” – załącznik nr 1 do karty informacyjnej

Do wglądu

·         dowód osobisty lub inny dokument tożsamości –osoba zainteresowana powinna zgłosić się osobiście lub też odebrać zaświadczenie za pośrednictwem pełnomocnika

W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo – załącznik nr 2 do karty informacyjnej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Biuro obsługi interesantów, stanowisko nr 8, tel. 032 47 85 363

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu).

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy