Wydanie uprawnienia diagnosty
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 7  Strona: 1 / 1 
 Wydanie uprawnienia diagnosty

Podstawa prawna

Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnienia

Załączniki w oryginale:

 • dokument potwierdzający posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia technicznego
 • dokumenty potwierdzające 2-, 4- lub 8-letnią praktykę zawodową w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów
 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 018, tel. 032 4785153

Opłaty

Opłata skarbowa

 • opłata za wydanie uprawnienia – 48,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje uprawnienie w ciągu 7 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania diagnosty
 2. Uprawnienie nie upoważnia do wykonywania badań technicznych, do czasu wpisania diagnosty w odpowiedniej rubryce rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 3. Okres wymaganej praktyki uzależniony jest od rodzaju wykształcenia i wynosi
  • przy wykształceniu wyższym technicznym o specjalności samochodowej – co najmniej 2 lata
  • przy wykształceniu średnim technicznym o specjalności samochodowej – co najmniej 4 lata
  • jeżeli posiadane wykształcenie techniczne należy do specjalności innej niż samochodowa – praktyka powinna być odpowiednio dwukrotnie dłuższa

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba