Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-12-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar-03  Strona: 1 / 1 
Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

·   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     miasta Jastrzębie-Zdrój

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 303, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

●    za wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– do 5 stron  30 zł

– powyżej 5 stron  50 zł

●    za wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– za każdą stronę formatu A4  20zł, jednak nie więcej niż 200 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała + załącznik) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.jastrzebie.pl (BIP – prawo lokalne-prawo miejscowe-zagospodarowanie przestrzenne-wykaz uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-tabela 30 uchwał, w której znajduje się schemat, tekst i rysunek).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pobierz wniosek