Wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
07-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr GM – 02  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy zgodnie z art. 691 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego
Podstawa prawna   
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266 )
Kodeks Cywilny art. 691 § 1 i § 2

Wymagane dokumenty   
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (prośba o wydanie zaświadczenia)
Dokument najmu lokalu mieszkalnego (skierowanie) – oryginał
Akt zgonu najemcy – kserokopia

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – pokój nr 214A. tel. 32 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi  
Strona może wystąpić do Sądu o ustalenie, kto ma prawo do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy mieszkania
Załącznik: Wniosek o stwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy.

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.