Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-01-2014
 Wersja: 
1.1
 Karta informacyjna nr OB-34  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia
Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i § 3, art. 218 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013.267 j.t), art. 4, ust. 7 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. ( Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449) w sprawie ewidencji klubów sportowych.

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych ; budynek A; pokój 210;

tel. 32/47-85-135, 32/47-85-151

 

Opłaty

Opłata skarbowa – 17 zł

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

Bank Spółdzielczy Jastrzębie  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

 

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

  

Uwagi

brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego  Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba