Wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego lub zdrowotnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
20-05-2014
 Wersja: 
1.3
 Karta informacyjna nr Sr 06  Strona: 1 / 1 
Wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego lub zdrowotnego

Podstawa prawna

Art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (druk nr 6/Sr)

Do wglądu
• dokument stwierdzający tożsamość

Załączniki

Brak

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                              

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł lub  adnotacja o niepodleganiu opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Bez zwłoki nie później niż 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie dotycz