Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-20  Strona: 1 / 1 
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 ustawy z  dnia  18 kwietnia 1985 r.  o rybactwie śródlądowym  (j.t. Dz.U. 2009.189 .1471 z późniejszymi zmianami) – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U.2001.138.1559 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

·         Wniosek (druk nr 3/OŚ); (druk nr 2/OŚ – wtórnik)

·         fotografia 3,5cm x 4,0cm

·         protokół potwierdzający zdanie egzaminu w kole PZW, jeżeli karta jest wydawana po raz pierwszy

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512 budynek A tel. 32 4785321

Opłaty

Opłata administracyjna:

  • za wydanie karty – 10,00 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni – wydanie karty wędkarskiej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy