Wydawanie postanowień opiniujących plany ruchu i dodatki do planów ruchu zakładów górniczych oraz plany ruchu do prac geologicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr OŚ-13  Strona: 1 / 1 

Wydawanie postanowień opiniujących plany ruchu i dodatki do planów ruchu zakładów górniczych oraz plany ruchu do prac geologicznych

Podstawa prawna

Art. 108 ust. 11, art. 109 ust.1, art. 86 – ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie planu ruchu

Załączniki

  • plan ruchu lub dodatek do planu ruchu (oryginał)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok. 020 budynek A

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 515 budynek A, tel. 032 4785323

 

Opłaty

Brak

 

Termin i sposób załatwienia

14 dni – wydanie postanowienia Prezydenta Miasta

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba