Wydawanie postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr OŚ-24  Strona: 1 / 1 
Wydawanie postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010r. – z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – Wydział Ochrony Środowiska – o wydanie opinii w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów ( w załączeniu do wglądu złożona w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacja)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 511 budynek A, tel. 32 4785322

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni – wydanie postanowienia Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba