Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr OŚ-11  Strona: 1 / 1 

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna

Art. 14a – ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 – z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U. z 1998r. Nr 36 poz. 201 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie właściciela lasu drewna do cechowania, pozyskanego zgodnie z planem urządzenia lasu (druk nr 13/OŚ).

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój – 514 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 514 budynek A, tel. 32 4785325

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

7 dni – wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy