Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 09  Strona: 1 / 1 
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem celu jego wydania

Do wglądu

·         dokument tożsamości osoby składającej wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785218 – w sprawach z zakresu praw jazdy

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 32 4785152 – w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów

Opłaty

·         Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Pobierz wniosek w formacie PDF.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba