Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
1.4
 Karta informacyjna nr IKS-08-2  Strona: 1 / 1 
 Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna

art. 217, par. 1 i 2 i art. 218 par. 1 z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U.2013.267).

Wymagane dokumenty

Wniosek do Prezydenta Miasta o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM, parter pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział merytoryczny
Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 206, budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 117

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

Nie dotyczy