Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) i innych dokumentów kadrowych i księgowych dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Zd-04  Strona: 1 / 1 
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) i innych dokumentów kadrowych i księgowych dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju 

Podstawa prawna     
Kodeks pracy, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z póź. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty   
Podanie skierowane do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Jednostka odpowiedzialna    
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 403, IV piętro, budynek B;
tel. 32 47-85-381, fax. 32 47-85-391

Opłaty    
Zwolnione z opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Termin i sposób załatwienia    

Do 30 dni – Dokumenty przesyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Tryb odwoławczy   
Nie dotyczy

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Halina Humeniuk
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba