Wydawanie zaświadczeń, potwierdzających oświadczenia dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OŚ-10  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczeń, potwierdzających oświadczenia dotyczące prowadzenia  gospodarstwa rolnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Podstawa prawna

Art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (j .t .Dz.U.2012.803 ).

Wymagane dokumenty

  • wniosek (druk nr 8/OŚ)
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (druk nr 12/OŚ)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512 budynek A tel. 32 4785321

Opłaty

Opłata skarbowa :

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni – wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy