Wydawanie zaświadczenia/postanowienia.  Zaświadczenie o niezaleganiu w należnościach cywilno-prawnych lub stwierdzające stan zaległości
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-01-2013
 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr PO-01-3  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zaświadczenia/postanowienia

Zaświadczenie o niezaleganiu w należnościach cywilno-prawnych lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy  z dnia 14.06.1960.Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz.U.z 2000r Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami.)

Wymagane dokumenty w oryginale

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w należnościach cywilno-prawnych lub stwierdzającego stan zaległości (wzór wniosku załącznik nr 1).Rozpatrzeniu podlega również wniosek złożony w innej formie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej, pok. 206 B, telefon 032 47 85 327

Opłaty

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie  17 zł  wnosi się w chwili składania wniosku na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Bez zwłoki nie póżniej niż 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.