Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-12  Strona: 1 / 1 

Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U.2013.856), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687).

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 11/OŚ), zawierający:

·         dane właściciela psa: imię, nazwisko, adres,

  • dane dotyczące psa: nazwę, pochodzenie, rasę, płeć, wiek ( datę urodzenia), umaszczenie, nr identyfikacyjny ( jeśli posiada), opis miejsca i warunków przebywania psa, rodowód ( jeśli posiada ), znaki szczególne.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512, tel. 32 4785321

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zezwolenia – 82,00 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni wydanie decyzji Prezydenta Miasta.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach